Ilmainen toimitus ja palautus | 30 päivän palautusoikeus | Takuu 2 vuotta

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 7.5.2018
Päivitetty viimeksi: 28.4.2021

Rekisterin pitäjä

Artome Oy (y-tunnus: 2775902-5) Syrjäläntie 81, 19110 HEINOLA Puh. 040 5151243 contact@artome.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Riku Marttinen, toimitusjohtaja Syrjäläntie 81, 19110 HEINOLA Puh. 040 5151243 riku.marttinen@artome.fi

Rekisterien nimet

Artome Oy:n asiakasrekisteri
Artome Oy:n toimittajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteri
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen, palveluiden tuottamiseen ja -personointiin. Yritysasiakkaiden osalta (YRA) käsitellään yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Yksityisasiakkaiden (= henkilöasiakas) osalta (YKA) käsitellään asiakkaan henkilötietoja.

Toimittajarekisteri
Yhteyshenkilön henkilötietoja käsitellään toimittajasuhteen ylläpitoon ja yhteydenpitoon toimittajan kanssa

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri
Rekisteröidystä tallennetaan seuraavia tietoja:
YRA yhteyshenkilöt: Tuntemistiedot: Nimi – Yhteystiedot: Puhelinnumero,
sähköpostiosoite. YKA: Tuntemistiedot: Nimi – Yhteystiedot: Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Toimittajarekisteri
Rekisteröidystä tallennetaan seuraavia tietoja:
Toimittajan yhteyshenkilöt:
Tuntemistiedot: Nimi – Yhteystiedot: Puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Tietolähteet

Asiakasrekisteri
YRA yhteyshenkilön tietoja kerätään joko 1) henkilöltä itseltään, 2) asiakasyritykseltä jonka työntekijänä henkilö toimii, 3) digitaalisten kanaviemme kautta lähetetyistä viesteistä, kuten internetsivujemme yhteydenotto -lomakkeen viesteistä, 4) Asiakasyrityksen julkisista yhteystiedoista, esim. asiakasyrityksen internetsivut. YKA Henkilöasiakkaan henkilötietoja kerätään asiakkaalta (=henkilöltä) itseltään

Toimittajarekisteri
Yhteyshenkilön tietoja kerätään joko 1) henkilöltä itseltään, 2) toimittajayritykseltä jonka työntekijänä henkilö toimii, 3) digitaalisten kanaviemme kautta lähetetyistä viesteistä, kuten internetsivujemme yhteydenottolomakkeen viesteistä, 4) Toimittajayrityksen julkisista yhteystiedoista, esim. asiakasyrityksen internetsivut

Tietojen luovuttaminen

Asiakasrekisteri
Tietoja käytetään yrityksen sisäisesti, niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Toimittajarekisteri
Tietoja käytetään yrityksen sisäisesti, niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot tuhotaan lain vaatiman säilytysajan päätyttyä, kahden vuoden sisällä lakisääteisen säilytysajan päättymisestä.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään selainpohjaisiin sovelluksiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattu. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. ilmoitetulle taholle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. ilmoitetulle taholle.